Игри

Информация за страница Анкети

   Ежедневно сред населението на много страни се провеждат многобройни анкети, които имат за цел да установят мнението на хората по различни въпроси. Най-често мнението им се търси във връзка с наболели обществени проблеми или пък такива, които засягат важна сфера. Такива сфери са например икономиката и здравеопазването, а също и образованието, независимо дали това в училищата или университетите. Въпросните допитвания до мъже, жени, а дори и деца могат да са с анонимен характер и тогава ние не сме длъжни да разкриваме имената си. В друг случай обаче мнението ни е достъпно за всички, при което попълваме анкетни карти, а най-отгоре се пише задължително личното и фамилно имена. Всъщност никой не може да ни задължи да участваме в такова проучване – това става само и единствено по наше желание, като не е изключено именно участието ни да ни донесе парично възнаграждение, макар и в минимален и често символичен размер – например 20 или 50 лева.

  Анкети се правят усилено по време на политическите кампании, които са неизменна част от предстоящи парламентарни, президентски или кметски избори. Независимо дали са редовни или предсрочни, изборите изискват от социологическите агенции да следят рейтинга на партиите и какво е настроението сред хората. Новинарските емисии и всички останали видове медии постоянно ни информират за процентното съотношение до момента между една или друга партия, като на базата на това се прогнозира евентуален успех или провал на формациите. Никой обаче в крайна сметка не може да е сигурен на сто процента, че проучванията са изцяло коректни. Има голяма вероятност те да са платени и нагласени, което означава, че публикуваните резултати не отговарят на действителността. Това е често срещан проблем не само за пресата в страната, но и за тази в световен мащаб. Всичко произлиза от монопола, който налагат върху словото определени политически и икономически играчи, имащи или съответно нямащи интерес определени неща да излизат наяве. Така че анкетните комисии и други такива организации нерядко са изправени пред трудната задача да отсеят мнението на хората. Тъй като не се знае дали това е тяхното действително виждане по въпроса, понякога публикуването му не е уместно.

   Но ако изборните анкети са по-специални за всяко едно общество и очите на хората са постоянно вперени в тях, то има и такива, които не са толкова популярни. Следователно на тях не се обръща голямо внимание и те минават за по-маловажни. Това невинаги отговаря на истината и в случая мнението на анкетираните е от решаващо значение. Случва се например даден преподавател в университет, след като приключи лекционния си курс, да анкетира студентите относно това дали са доволни от метода на преподаване, от подбора на темите, а също и да изложат своите виждания относно неправилните неща по време на курса. В повечето случаи тези проучвания са с анонимен характер и не получават широка гласност – всъщност имат по-скоро формален характер. Въпреки това има доста преподаватели, които държат на мнението на своите студенти и с такава цел правят проучванията си. Анкетирането пък може да е една от задачите, която се поставя именно на учащите млади хора.

eXTReMe Tracker